Privacybeleid

Datum bijgewerkt : 02/11/2022

We zijn bezorgd over het behoud van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van ObyO en we hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Daarom hebben we dit document opgesteld (hierna het “Privacybeleid” of het “Privacyreglement”). Het is van toepassing op alle Gebruikers van de Applicatie. Daarom hebben we dit document opgesteld (hierna het “Privacybeleid” of het “Privacyreglement”). Het is van toepassing op alle Gebruikers van de Applicatie.

Wij nodigen u uit om ons Privacybeleid aandachtig te lezen en om bij vragen over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info@asmartworld.be

Houd er ten slotte rekening mee dat het privacybeleid een integraal onderdeel is van de algemene gebruiksvoorwaarden en dat als zodanig de daarin vastgelegde definities van toepassing zijn op dit document. Uw privacy is belangrijk voor ObyO, daarom staan we erop dat ObyO uw gegevens nooit aan derden zal verkopen of verwerken op een manier waarvan u niet op de hoogte bent.


1. Toepassingsgebied

Het privacybeleid beschrijft de persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt bij het gebruik van onze applicatie, de redenen voor het verwerken van de persoonlijke gegevens van gebruikers, hoe ObyO ze gebruikt en de functies die worden aangeboden om gebruikers toegang te geven tot hun persoonlijke gegevens en deze bij te werken.

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit zijn bijvoorbeeld: de achternaam, voornaam, e-mailadres en postadres van een natuurlijke persoon, hun afbeelding in een foto of video, een IP-adres, locatiegegevens, etc.


2. Aanvaarding en update van ons privacybeleid

Door de AV te accepteren, bevestigt u dat u dit Privacybeleid, dat een integraal onderdeel daarvan vormt, zonder beperking of voorbehoud heeft gelezen en aanvaard. In geval van onenigheid met een of meer van zijn voorwaarden, staat het de Gebruiker vrij om onze diensten niet of niet langer te gebruiken (met name in geval van wijziging van de voorwaarden van het Privacybeleid).

Deze privacyregels kunnen worden gewijzigd, met dien verstande dat enige beperking van uw rechten niet kan worden toegepast zonder uw toestemming. ObyO zal de nieuwe versies van het Privacybeleid publiceren op de Applicatie en op het volgende adres https://www.obyo.be/politiques-protection-donnees-personnelles en zal Gebruikers waarschuwen door middel van een pop-upvenster dat zal verschijnen wanneer de applicatie wordt geopend.

Over het algemeen is het privacybeleid altijd gemakkelijk toegankelijk op het adres https://www.obyo.be/politiques-protection-donnees-personnelles.


3. Beheerder van de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving, in het bijzonder aan de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Volgens de geldende regelgeving is ObyO de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

In deze hoedanigheid verbindt ObyO zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven en een rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers uit te voeren. ObyO garandeert Gebruikers ook dat deze verwerking valt binnen het kader van de expliciete en legitieme doeleinden bepaald in het Privacybeleid. De duur van de verwerking is niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.


4. Categorieën Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt bij het gebruik van de Applicatie

4.1. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en hoe worden deze verwerkt ?

Om toegang te verlenen tot de Applicatie en haar Diensten, kan ObyO verschillende categorieën Persoonsgegevens over u verzamelen, voor verschillende doeleinden, wettelijke verwerkingsgronden en bewaartermijnen. We geven een overzicht van al deze informatie in onderstaande tabel.

Als u iets meer wilt weten over de verzamelde gegevens en de verwerkingsdoeleinden, kunt u ook de details onder de tabel lezen.

VerwerkingsdoeleindenVerzamelde dataLegale basisBewaartermijnen
Aanmaken van een account – Identificatie van de gebruiker en zijn apparaatVerplichte profielgegevens (Achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres) en IMEI van het ApparaatContractuele uitvoeringDuur van het gebruik van de diensten verhoogd met 3 jaar na de laatste verbinding met de dienst of tot het verzoek tot verwijdering
Aanmaken van een account – Identificatie van de gebruiker en zijn apparaatOptionele profielgegevens (telefoonnummer)ToestemmingDuur van het gebruik van de diensten verhoogd met 3 jaar na de laatste aansluiting op de dienst of tot het intrekken van de toestemming
Correcte werking van de Applicatie en haar DienstenGegevens met betrekking tot uw activiteit op ObyO,
Communicatie met ObyO,
Gegevens met betrekking tot de gebruikte apparaten en apparatuur
Gerechtvaardigd belang2 jaar vanaf afhaling
Correcte werking van de Applicatie en haar DienstenGegevens verzonden door de camera van uw telefoon,
Geolocatiegegevens
ToestemmingDuur van het gebruik van de diensten verhoogd met 3 jaar na de laatste aansluiting of tot het intrekken van de toestemming
Administratief beheer van de applicatie, klachten en rapporten van gebruikers, inhoudsmoderatie in overeenstemming met onze algemene voorwaardenInhoudsgegevens,
Communicatie met ObyO
Gerechtvaardigd belangDuur van het gebruik van de diensten + wettelijk verjaring (5 jaar)
Matiging van inhoud in overeenstemming met de geldende wet (preventie van illegale activiteiten, fraude, cyberpesten, enz.)Inhoudsgegevens,
Gegevens met betrekking tot uw activiteit op ObyO
Naleving van onze wettelijke verplichtingen1 jaar vanaf verzameling voor metadata 5 jaar (wettelijk voorschrift) voor gegevens die worden bewaard om geschillen te voorkomen


4.1.1. Details van de verzamelde Persoonsgegevens

ObyO verzamelt twee verschillende soorten gegevens :


I. De gegevens die u naar ons verzendt

Profielgegevens: dit zijn de gegevens die u moet invoeren wanneer u besluit het herstelproces voor uw apparaat te starten, nadat u de hersteltests heeft uitgevoerd: uw achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, IMEI van uw apparaat.

U kunt ook optioneel Gegevens invoeren: uw telefoonnummer.

Communicatie met ObyO : wanneer u een probleem met de Applicatie meldt (ongepaste inhoud, bugs, fouten), reageert op een enquête over de kwaliteit van onze Diensten, hulp vraagt of verzoekt om uw rechten uit te oefenen; we registreren de informatie die u ermee instemt om aan ons te communiceren of die we nodig hebben om op uw verzoek te reageren.


II. II. Gegevens die we verzamelen wanneer u onze Services gebruikt

Gegevens met betrekking tot uw activiteit op ObyO: dit omvat :

 • ● Verbindingsgegevens: IP-adres, datum van registratie, datum van uw laatste verbinding ;
 • ● de Algemene Informatie Gegevens van het toestel: de naam, het merk en de opslagcapaciteit van het toestel, het type (Android of iOS) en de versie van het besturingssysteem ;
 • ● Gegevens met betrekking tot de manier waarop u onze Diensten gebruikt, in het bijzonder de functionele tests van de componenten van het apparaat enz.

Geolocatiegegevens: bij het kiezen van het relaispunt aan het einde van het herstelproces voor uw apparaat, biedt de applicatie u de mogelijkheid om de relaispunten om u heen te raadplegen op een interactieve kaart met uw exacte locatie of uw geschatte locatie. Het gebruik van de Diensten vereist uw toestemming voor het verzamelen van Geolocatiegegevens.

Als u niet wilt dat ObyO uw geolocatiegegevens verzamelt, kunt u weigeren toestemming te geven aan de Applicatie om toegang te krijgen tot uw locatie wanneer u de interactieve kaart voor het eerst opent. Als u uw toestemming wilt intrekken nadat u een dergelijke verwerking hebt geaccepteerd, moet u de aan de applicatie gegeven autorisaties wijzigen in de systeeminstellingen van uw apparaat.

Telefooncontacten: met uw toestemming heeft ObyO toegang tot uw telefooncontacten om de e-mailadressen te identificeren die zijn gekoppeld aan een Google-, Samsung- of iCloud-account op het apparaat. Het is noodzakelijk dat alle Google-, Samsung- en iCloud-accounts zijn uitgelogd, zodat het apparaat kan worden gereset en hersteld. We hebben nooit toegang tot uw contacten zonder uw toestemming.

Gegevens met betrekking tot de gebruikte apparaten en apparatuur: we verzamelen informatie over en uitgegeven door de apparaten en apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot ObyO. Deze omvatten uw IP-adres, apparaattype, app-crashes, versie van het besturingssysteem, gebruikte taal.

Camera: onze Services hebben uw toestemming nodig om gegevens van de camera te verzamelen om de goede werking ervan te testen. Als u ons toegang tot uw camera weigert, kunt u de inruil van uw apparaat niet voltooien.


4.1.2. Details van de rechtsgronden en de doeleinden van verwerking

Wij verwerken de hierboven beschreven Gegevens in overeenstemming met de eisen van de AVG voor verschillende doeleinden op basis van :

 • ● L’exécution contractuelle lorsque le traitement permet à ObyO de fournir les Services tels que décrits dans les Conditions Générales d’Utilisation. Cela inclut :
  • o Toegang tot de Applicatie en aanverwante diensten (transmissie van toestelprofiel en IMEI-gegevens);
  • o Het goed functioneren van Gebruikersaccounts;
  • o Herinneringsmeldingen om uw toestel in te ruilen;
  • o Kennisgeving van wijzigingen in onze dienstverlening;
  • o Beheer van de Applicatie, reparatie en correctie van bugs, updaten;
 • • Onze legitieme belangen wanneer de verwerking ons in staat stelt u een efficiënte en dynamische applicatie aan te bieden. Dit bevat :
  • o Beheer van gebruikersinhoud en bijbehorende metadata voor administratieve doeleinden en verificatie van naleving van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden;
  • o Verificatie van de compatibiliteit van de inhoudspresentatiemethoden met betrekking tot het type apparaat dat wordt gebruikt;
  • o Inzicht in de gebruiksvoorwaarden van de Applicatie door Gebruikers met het oog op verbetering, ontwikkeling en commerciële promotie van de Applicatie;
  • o Verificatie van de stabiliteit en veiligheid van de Applicatie;
  • o Identificatie van criminele activiteiten, frauduleus gedrag, misbruik van de Applicatie;
  • o Het verzenden van enquêtes en verzoeken om feedback met als doel de aangeboden Diensten te verbeteren.
 • • Onze wettelijke verplichtingen wanneer de verwerking van gegevens tot doel heeft misbruik, frauduleuze en illegale activiteiten te voorkomen en te bestrijden.
 • • Uw toestemming wanneer de verwerking betrekking heeft op geolocatiegegevens of uw telefonische contacten. Dit bevat:
  • o Geolocatie alleen om de Gebruiker de relaispunten aan te bieden die zich het dichtst bij zijn positie bevinden;
  • o Toegang tot telefooncontacten om e-mailadressen te identificeren die zijn verbonden met een Google-, Samsung- of iCloud-account op het apparaat.


4.2. Koekjes

Een “cookie” (of “tracker”) is een verbindingscookie die een tekstbestand aanduidt dat kan worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet of smartphone), wanneer een online toegankelijke dienst wordt geraadpleegd. Een cookie stelt de uitgever ervan in staat om de terminal te identificeren waarin het is geregistreerd, tijdens de geldigheidsduur of registratie van het cookie. De cookie identificeert de Gebruiker dus niet als zodanig; het wordt gebruikt om uw browsegegevens op de Applicatie vast te leggen.

zodanig; het wordt gebruikt om uw browsegegevens op de Applicatie vast te leggen. Wanneer u verbinding maakt met de Applicatie, kan informatie met betrekking tot uw browsen worden opgeslagen in “Cookies”-bestanden die op uw apparaat zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die u mogelijk heeft gemaakt met betrekking tot cookies en die op elk moment kunnen worden gewijzigd. Deze cookies maken gepersonaliseerd browsen mogelijk en worden ook gebruikt voor analytische doeleinden (publieksmeting).

Het bestaan van cookies en hun doel(en) wordt aan u getoond zodra u verbinding maakt met de Applicatie, door de aanwezigheid van een informatiebanner die onderaan of bovenaan de startpagina wordt geplaatst.

Voor het plaatsen en uitlezen van cookies op uw apparaat is doorgaans uw voorafgaande toestemming vereist, in welk geval deze wordt verkregen door op “Ik accepteer” te klikken. De gegeven toestemming voor het gebruik van cookies is 13 maanden geldig. Na deze tijd zullen we je vragen om je overeenkomst te verlengen.

In het geval van weigering van cookies, verzet tegen de standaard geplaatste of verwijdering van geregistreerde cookies, wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij niet langer zal kunnen profiteren van een bepaald aantal functionaliteiten die niettemin nodig zijn voor het navigeren in bepaalde delen van de applicatie. Indien van toepassing, wijst ObyO alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van haar Diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ObyO om de cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor de goede werking van de Applicatie en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

ObyO gebruikt de volgende cookies en trackers:

 • • Op de app:
  • o cookies die uw gebruik van de Applicatie analyseren om statistische rapporten te genereren, zonder u te identificeren;
  • o cookies die nodig zijn voor de juiste en efficiënte werking van de Applicatie, bijvoorbeeld door uw gebruiksvoorkeuren op te slaan.
 • • Op de website https://www.obyo.be/:
  • o cookies die uw gebruik van de website analyseren om statistische rapporten te genereren, zonder u te identificeren:
   •  Google Analytics


5. Gebruiksvoorwaarden van persoonlijke gegevens

Voor elk gebruik van Persoonsgegevens voor een ander doel dan hierboven uiteengezet in ons Privacybeleid is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker vereist.

ObyO verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens van Gebruikers alleen te bewaren voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de verwerking(en) die zijn aangegeven voor de bovengenoemde doeleinden of voor de uitoefening en erkenning van haar rechten in de rechtbank, en in elke veronderstelling binnen de door de wet opgelegde limieten.

ObyO verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens aan het einde van deze verschillende termijnen uit haar databases te wissen. In het geval van een verzoek om uw account te verwijderen, gaat dit binnen 30 (dertig) dagen in. Al onze back-ups worden na 90 (negentig) dagen automatisch verwijderd.

ObyO kan echter bepaalde informatie gedurende een periode bewaren na het sluiten van het persoonlijke account van de Gebruiker om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en in het bijzonder om mogelijk ongeoorloofd gedrag na het verwijderen van een Account te voorkomen. een oud account door een derde partij). In dat geval worden de Persoonsgegevens gedeactiveerd en zijn ze niet langer online toegankelijk.


6. Informatie delen met derden

6.1. 6.1. Afwezigheid van mededeling van Persoonsgegevens aan derden

Met uitzondering van Inhoud waarvoor u ons een gebruikslicentie hebt verleend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, verbindt ObyO zich ertoe de informatie en Persoonsgegevens die door Gebruikers zijn verstrekt niet aan derden bekend te maken. Deze informatie en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door de interne diensten van ObyO en zullen in geen geval worden overgedragen of verkocht aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.


6.2. 6.2. Communicatie van Persoonsgegevens voor externe verwerkingsdoeleinden

Uw informatie en Persoonsgegevens kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven aan externe onderaannemers die betrokken zijn bij de levering van de Diensten (technische en hostingproviders, verzending van meldingen, gebruikersmonitoring en tevredenheidsonderzoeken, beheer van beveiligingsincidenten of frauduleuze activiteiten, enz.).

ObyO verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen door te geven aan geautoriseerde en vertrouwde serviceproviders, die ze namens ons verwerken, volgens onze instructies, in overeenstemming met deze vertrouwelijkheidsregels en in overeenstemming met elke andere passende beveiligingsmaatregel en vertrouwelijkheid.


6.3. 6.3. Communicatie van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

De verwerking van Persoonsgegevens onder de voorwaarden beschreven in de Privacyregels houdt soms in dat uw Gegevens worden overgedragen naar een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, en in het bijzonder naar de Verenigde Staten.

Waar van toepassing gebruiken we standaard contractuele clausules en/of elk ander mechanisme dat is goedgekeurd door de Europese Commissie om een niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens te handhaven dat gelijkwaardig is aan het niveau dat wordt gegarandeerd door de AVG.


6.4. 6.4. Communicatie om juridische en juridische redenen

De informatie en Persoonsgegevens kunnen ook aan een derde partij worden verstrekt als ObyO daartoe verplicht is op grond van de wet, een regelgevende bepaling of een gerechtelijk bevel, of als deze openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van een onderzoek, een gerechtelijk bevel of een gerechtelijke procedure , op nationaal grondgebied of in het buitenland.

Evenzo kan ObyO worden verplicht om informatie en Persoonsgegevens te delen met bedrijven, consultants of derden om:

 • • Handhaving van het Privacybeleid en de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie die van kracht zijn, inclusief om eventuele schendingen hiervan op te merken;
 • • Beschermen tegen elke inbreuk op de rechten, eigendommen of veiligheid van zijn gebruikers, in toepassing en in overeenstemming met de wet.


7. Beveiliging van persoonlijke gegevens

We implementeren technische en organisatorische maatregelen, zoals gegevenscodering of beperking van de toegang tot geautoriseerd personeel, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsregels. De overdracht van informatie via internet brengt echter onherleidbare risico’s met zich mee die geen perfecte veiligheid van de via de applicatie verzonden informatie garanderen. Bijgevolg gebeurt elke overdracht van Persoonsgegevens op eigen risico.


8. Respect voor de rechten van gebruikers van de applicatie

U hebt bepaalde rechten over uw Persoonsgegevens, die hieronder worden vermeld:

 1. 1. Recht op toegang: het geeft u gratis toegang tot de Persoonsgegevens die over u zijn verzameld.
 2. 2. Recht op rectificatie: hiermee kunt u de juistheid van uw gegevens bijwerken of corrigeren. U kunt dit recht rechtstreeks uitoefenen vanuit uw accountinstellingen.
 3. 3. Recht op verwijdering : dit kan worden uitgeoefend wanneer de verwerking van Persoonsgegevens niet langer nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of, indien van toepassing, wanneer u uw toestemming voor de verwerking intrekt.
 4. 4. Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van alle of een deel van uw Persoonsgegevens: dit recht is niet absoluut en is alleen van toepassing op Persoonsgegevens die zijn verzameld voor commerciële prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering indien gekoppeld aan commerciële prospectieactiviteiten. Wanneer u ervoor kiest bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, vragen wij u ons de redenen voor uw bezwaar mee te delen, zodat wij onze legitieme belangen kunnen afwegen tegen uw verzoek.
 5. 5. Recht op beperking van de verwerking van Persoonsgegevens. Dit recht is niet absoluut en kan alleen van toepassing zijn wanneer:
  1. ∘ een verzoek tot rectificatie is gedaan onder het recht op rectificatie beschreven in 8.2. U kunt dan verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt stopgezet voor de tijd die nodig is om de juistheid van de gevraagde rectificaties te verifiëren.
  2. ∘ u bezwaar wilt maken tegen het wissen van uw Persoonsgegevens waarvan de verwerking onrechtmatig was;
  3. ∘ ObyO heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden, maar ze zijn nog steeds noodzakelijk voor u om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  4. ∘ U wilt gebruik maken van uw recht van verzet zoals beschreven in 8.4. . U kunt dan verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt stopgezet voor de tijd die nodig is om onze legitieme belangen in evenwicht te brengen met uw verzoek.

Voordat we kunnen reageren op een verzoek om een of meer van uw rechten uit te oefenen, kunnen we u vragen om enkele gegevens van uw Account te bevestigen om uw identiteit te verifiëren. Bij gerede twijfel kunnen wij u om een identiteitsbewijs vragen.


9. Informatie over kinderen

ObyO is niet bedoeld voor minderjarigen onder de 13 jaar. Als u van mening bent dat we Persoonsgegevens hebben die betrekking hebben op een kind of die zijn verzameld van een kind onder de vereiste leeftijd, kunt u ons op de hoogte stellen van uw twijfels door de inhoud of het gebruikersaccount te melden.


10. Informatie voor Amerikaanse gebruikers

Deze clausule is alleen geldig en juridisch bindend als u partij bent bij de algemene gebruiksvoorwaarden van ObyO. Deze clausule met betrekking tot gebruikers in de VS, inclusief inwoners van Californië en Virginia, is van toepassing op persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving) die door de gebruiker aan ObyO wordt verstrekt.

In het licht van de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), verstrekken we deze informatie aan u als dienstverlener om uw persoonlijke informatie te verwerken (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving), om te bevestigen dat we adequate contractuele voorwaarden hebben. De term “toepasselijk recht” betekent alle wetten, voorschriften, normen, regelgevende richtlijnen en zelfregulerende richtlijnen die van toepassing kunnen zijn met betrekking tot het beheer van uw Gegevens. Toepasselijke wetten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de California Consumer Privacy Act (Cal. Civ. Code §1798.100 – 1798.199) of de Virginia Consumer Data Shield Act (SB 1392).

Als dienstverlener zullen we uw persoonlijke informatie alleen verzamelen, bewaren, gebruiken, bekendmaken en verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u op grond van onze overeenkomst, voor operationele doeleinden die eerder in dit beleid zijn vermeld, met uitsluiting van enige andere finaliteit.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of uw persoonlijke gegevens vrijgeven voor commerciële doeleinden.

We verklaren dat we de beperkingen en verplichtingen die in Cal. Civiel. Code § 1798.140(w)(2) evenals Va. SB 1392. In het geval van enige inconsistentie of conflict tussen de voorwaarden van deze clausule en die van de Servicevoorwaarden of het Privacybeleid, zal dit laatste van toepassing zijn met betrekking tot de Gegevens van personen in de Europese Economische Ruimte.

Voor vragen over de CCPA of enige andere Amerikaanse regelgeving bij ObyO of om uw rechten in dit verband uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in artikel 11.


11. Contact

U kunt deze rechten op elk moment op twee manieren uitoefenen:

 • • Per post naar het volgende adres: aSmartWorld, 24 Rue de Rixensart, 1332 Genval, België;
 • • Per e-mail naar: info@asmartworld.be

ObyO verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoeken met betrekking tot de privacyregels of de uitoefening van hun rechten.