Sponsorvoorwaarden & Regels

Laatste update : November 2022

De verwijzingsactie is een tijdelijk en beperkt programma dat elke ObyO App gebruiker de mogelijkheid biedt om zijn unieke code te delen en de verwijzer te worden van de eerste 20 mensen die zijn unieke code zullen gebruiken bij de verkoop van hun respectievelijke smartphone. Deze persoon (bekend als het “petekind”) zal ook een nieuwe unieke code kunnen genereren om te delen en de sponsor te worden van de eerste 2 mensen in zijn of haar entourage die zijn of haar unieke code zullen gebruiken bij de verkoop van hun respectievelijke smartphone.

Deze unieke code moet per e-mail aan de eigenaar (de sponsor) worden meegedeeld.

Wanneer dankzij deze introductie het petekind klant wordt door een toestel te verkopen aan ObyO, ontvangen beiden (peter en petekind) een bonus van 5€.


Over de hoofdsponsor

Om sponsor te worden moet de ObyO gebruiker of klant een unieke sponsorcode genereren vanuit de ObyO applicatie. Na het genereren ervan, kan het gedeeld worden met hun netwerk om maximaal 20 keer geactiveerd te worden.

De sponsor ontvangt dan een bankbetaling van €5 voor elke verwijzing die zijn unieke verwijzingscode activeert, tot de maximale cumulatieve waarde van €100 is bereikt.

Na de eerste activering van de code, zal de sponsor (ObyO gebruiker of klant) een persoonlijke e-mail ontvangen om zijn gegevens door te geven voor de te ontvangen betaling(en).


Over de peetzoon

Om een referral te worden, moet de ObyO-gebruiker een unieke referral-code ontvangen van een sponsor.

Iedereen met een sponsorcode kan deze activeren om een extra bonus van € 5 te ontvangen ten koste van het terugnemen van zijn smartphone.

Verwijzingscodes zijn uniek en niet cumulatief.

De contractuele waarde wordt alleen kwijtgescholden voor zover aan onderstaande voorwaarden is voldaan. Deelname aan de actie betekent goedkeuring van deze regels.